Ilekroć u kilku osób, znajdujących się w bliskiej odległości od siebie (w tej samej klasie, w tym samym bloku, w tej samej miejscowości), rozwinie się choroba, ludzie zaczynają się zastanawiać, czy istnieje coś w tym szczególnym środowisku, co spowodowało tę pozorną zbieżność przypadków wystąpienia choroby.

Okazuje się, że bardzo niewiele z tych podejrzanych przypadków choroby było ze sobą w jakikolwiek sposób zbieżne – nikt nigdy nie udowodnił podobnej zależności w przypadku stwardnienia rozsianego.
Po przeprowadzeniu odpowiedniego dochodzenia okazuje się, że liczba przypadków zachorowalności na omawiane schorzenie w rzeczywistości nie przekracza liczby, której można było oczekiwać, biorąc pod uwagę wielkość populacji.

W przypadku stwardnienia rozsianego, doszukiwanie się szczególnych aspektów jakiegoś małego środowiska dodatkowo komplikuje fakt, że pomiędzy wystąpieniem choroby i jej zdiagnozowaniem mogła upłynąć znacząca ilość czasu. Zatem, na przykład, nawet jeśli trzy lub cztery osoby w tej samej miejscowości zachorowały na stwardnienie rozsiane w tym samym czasie, to u jednej lub więcej z nich choroba mogła rzeczywiście rozwinąć się lata wcześniej, i może stało się to w zupełnie innym miejscu.

Możliwe ogniska choroby badano między innymi na Wyspach Owczych, w Galion (Ohio), w Depue (Illinois), w Rochester (Nowy Jork) oraz w El Paso (Teksas). Jednak do tej pory naukowcy nie byli w stanie potwierdzić żadnego czynnika środowiskowego, który mógłby z całą pewnością odpowiadać za zachorowania. W 2002 roku Federalna Agencja Rejestru Chorób i Substancji Toksycznych (ATSDR) przyznała pięciu badaczom granty badawcze do oceny możliwych czynników ryzyka środowiskowego dla stwardnienia rozsianego i stwardnienia zanikowego bocznego (ALS) w kilku społecznościach, znajdujących się w pobliżu miejsc składowania niebezpiecznych odpadów. Badania te prowadzone są w stanie Illinois, Teksasie, Massachusetts, Washington, West i Missouri. Do tej pory nie stwierdzono na żadne fakty sugerujące, że wystąpienie stwardnienia rozsianego jest połączone z występowaniem niebezpiecznych odpadów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *