Ryzyko zachorowania na stwardnienie rozsiane dla każdej osoby w populacji ogólnej wynosi od 1 do 750, czyli 0,13 procent (trzynaście setnych procenta). Jeżeli dana osoba ma bliskiego krewnego ze stwardnieniem rozsianym: rodzica, dziecko lub rodzeństwo, ryzyko wzrasta wówczas jak 2 do 5 na 100, czyli do około 3 procent.

Tak więc, chociaż dzieci pacjentów mają wyższe ryzyko zachorowania na omawiane schorzenie niż ktoś z ogólnej populacji, ryzyko to wciąż jest stosunkowo niewielkie. Szacunki pojawienia się ryzyka są jednak skomplikowane niektórymi innymi czynnikami: Jeśli w rodzinie istnieją inne osoby, którzy mają stwardnienie rozsiane, ryzyko pojawienia się choroby u dzieci jest nieco wyższe, ponieważ im więcej osób w rodzinie choruje na SM, tym większe ryzyko dla innych członków rodziny. Nie jest jasne, czy płeć rodzica chorującego na SM wpływa na wysokość ryzyka u dziecka.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *