Podstawowe typy stwardnienia rozsianego są obecnie zdefiniowane w następujący sposób:

Typ rzutowo-nawracający: charakteryzuje się jasno określonym umiejscowieniem ostrych ataków, które trwają od kilku dni do kilku tygodni, mogącymi zostać wyleczone całkowicie lub pozostawiającymi deficyt resztkowy. Czy po atakach deficyt pozostanie, czy też nie, okresy między atakami charakteryzują się stabilnością i brakiem progresji choroby.

Typ pierwotnie progresywny: charakteryzuje się postępowaniem niepełnosprawności od samego początku wystąpienia choroby, bez żadnych oczywistych nagłych skoków lub remisji, lub tylko sporadycznym zaostrzeniem i czasowymi, drobnymi usprawnieniami.

Typ wtórnie progresywny: zaczyna się od postaci początkowo ustępująco-nawracającej, która później staje się bardziej konsekwentnie postępująca. Lekarz nie może przewidzieć, który z pacjentów pozostanie na etapie nawracających objawów, a który przejdzie do wtórnego progresywnego przebiegu choroby. Mając to na uwadze należy pamiętać, iż niezwykle trudno jest podać danej osobie konkretne rokowania.

Typ progresywnie-nawracający: charakteryzuje się wyraźnym postępem w poziomie niepełnosprawności od samego początku choroby, ale z jednoczesnym współwystępowaniem jasnych, ostrych nawrotów, które mogą (lub nie) mieć pewne ożywienie po każdym z takich ostrych epizodów.

Przytoczone definicje jasno pokazują, że stwardnienie rozsiane jest chorobą niezwykle nieprzewidywalną, która może zmienić swój bieg w trakcie jej trwania. Badania wskazują, że zdecydowana większość osób (około 85 procent) w chwili rozpoznania ma nawracającą postać choroby, podczas gdy tylko 15 procent pacjentów ma chorobę w typie pierwotnie progresywnym.

Dzięki przeprowadzonym dotychczas naturalnym badaniom stwardnienia rozsianego wiemy, że w przypadku braku jakiegokolwiek leczenia modyfikującego chorobę, ponad połowa osób z początkowo zdiagnozowaną ustępująco-nawracającą wersją schorzenia będzie miała progresję SM w ciągu 10 lat; w ciągu 25 lat około 90 procent pacjentów doświadczy zmiany typu choroby z nawracającego na postępujący. Terapie modyfikujące przebieg choroby obecnie stosowane w terapii stwardnienia rozsianego nie były dla nas dostępne wystarczająco długo, byśmy mogli poznać ich długoterminowy wpływ na przebieg choroby, ale jest nadzieja, że będą one znacząco spowalniały postępowanie schorzenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *