Diagnoza SM zawsze wymaga dowodów rozpowszechnienia w czasie i przestrzeni – czyli dowodu przynajmniej dwóch odcinków demielinizacji, które mają miejsce w różnych częściach OUN w różnych punktach w czasie.

Kiedy osoba odczuwa pojedynczy epizod neurologiczny, który trwa co najmniej 24 godziny, i jest spowodowane zapaleniem / demielinizacją w jednym lub więcej miejscach w OUN, jest to stan znany jako zespół klinicznie izolowany (CIS).

Gdy to nastąpi, lekarza określi prawdopodobieństwo, że dana osoba może mieć drugi epizod demielinizacji i dlatego potwierdzi diagnozę SM. Najlepszym sposobem dla lekarza, aby określić zmiany w mógzu i postawić diagnozę są zmiany w MRI mózgu człowieka.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *